Koloristički prodor
Colourist breakthrough

Autorica je istraživala mogućnosti tradicionalne grafike: upotrijebila kolorit i boju, dosegnula izražajne mogućnosti slikarstva i proširila ‘granice’ tradicionalne crno-bijele grafike.

Galerija