VELIKI FORMATI GRAFIČKIH OTISAKA​

Autorica je istraživala mogućnosti tradicionalne grafike, posebno mogućnosti intervencije u grafičke ploče, matrice i njihovo kontinuirano oblikovanje- stvorila je velike formate grafičkih otisaka.

Galerija