Grafike u prostoru
Prints in a Space

Grafike u prostoru / Galerija Klovićevi dvori

Prints in a Space / Klovićevi dvori Gallery

Nevenka Arbanas – Retrospektiva 4.10. 2018.-18.11.2018.

Autori izložbe: Nevenka Arbanas, Koraljka Jurčec Kos, Tonko Maroević, Luko Paljetak

Prostorna koncepcija i likovni postav: Berislav Biondić, Koraljka Jurčec Kos

Vizualni identitet: Mihajlo Arsovski

Godina realizacije: 2018.

Lokacija: Galerija Klovićevi dvori, Zagreb

Površina: 2000 m2

Grafički otisci smješteni u prostor, su ‘dosegnuli’ izražajne mogučnosti slikarstva i kiparstva i došli na same granice tradicionalne grafike.

Galerija